Lidé odvedle

Lidé odvedle (původně chodiclide.cz) jsou stránky skvělého projektu Nadace Sirius, jehož cílem je snaha o změnu postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením.

View Project