Analýza statistik návštěvnosti

dot_decor.png

Prostřednictvím analýzy statistik návštěvnosti zjišťujeme cenné informace, které lze využít například při plánování vaší obchodní a marketingové strategie. Těmito údaji jsou například zdroje návštěvnosti (z jakých stránek návštěvníci přišli), regionální zastoupení návštěvníků (odkud a kolik jich přišlo – podle měst nebo krajů), sílu jejich zájmu například o určitou službu nebo určitý druh zboží (seznam nejčtenějších stránek na webu), počtu nejvíce stahovaných souborů z webu, trendy v jednotlivých zmíněných ukazatelích, porovnání s oborovými stránkami, efektivita probíhajících internetových kampaní (PPC, Facebook) apod. Vstupem a podmínkou pro zpracování analýzy statistik návštěvnosti je měřící kód Google Analytics vložený do měřeného webu nejméně jeden měsíc před provedením samotné analýzy nebo přístup do již existujících statistik Google Analytics.

Google Tag Manager

Google Tag Manager ještě více rozšiřuje možnosti klasického měřícího kódu Google analytics a umožňuje defacto měřit na stránkách jakoukoli událost (konverzi, kliknutí na libovolný prvek v rámci stránky, na kotvy v textu, apod.).

Nasazení měřících parametrů na odkazy

Na odkazy, umísťované na sociálních sítích nebo partnerských webech lze přidat speciální parametry, umožňující přesně sledování takovýchto odkazů (jak kvalitní byl návštěvník, který přišel přes ten který odkaz, jakou dobu strávil na webu, kolik stránek si prohlédl, atd.)

Vytvoření analýzy statistik návštěvnosti

Výstupem analýzy statistik návštěvnosti je dokumentobsahující všechny výše uvedené ukazatele, zpracované jasnou, srozumitelnou formou, doplněnou grafy a uloženou do souboru ve formátu doc nebo pdf