Co znamená SEO a jak funguje?

dot_decor.png

Co znamená a jak funguje SEO optimalizace pro vyhledávače

SEO optimalizace je již nějakou dobu funguje jako samostatný obor a jejím hlavním cílem je pomoci vám k dosažení vašich cílů prostřednictvím vaší správně “vyladěné” webové prezentace.

Vysvětlení pojmu SEO Optimalizace

Pojem SEO Optimalizace (Search Engine Optimization – Optimalizace pro vyhledávače) označuje proces, jehož cílem je neustálé zvyšování objemu a kvality návštěvníků vašeho webu, pocházejících z přirozených výsledků vyhledávání ve vyhledavačích. Zjednodušeně se tedy dá říci, že..

… při SEO Optimalizaci se jedná o celý soubor opatření, jejichž uplatněním a implementací se vaše webové stránky objeví na předních pozicích vyhledávačů v momentě, kdy lidé hledají to, co vy na svých stránkách nabízíte.

Jak vyplývá z této definice – nejde tedy v žádném případě o reklamu, ale o zachycení těch návštěvníků, kteří mají sami o vámi nabízený produkt nebo službu zájem a hledají ji.

SEO optimalizace by měla být naprostým základem a nedílnou součástí tvorby webu a to jak před, tak během a v neposlední řadě i po jeho vytvoření. Užitečné je rovněž SEO optimalizaci doplnit tzv. PPC kampaněmi, které optimalizaci vašich stránek dále velmi vhodným způsobem rozšiřují.

Jak to celé funguje?

Při optimalizaci pro vyhledávače jde v podstatě o to, nacházet se ve výsledcích vyhledávání k určitému klíčovému slovu nebo frázi na nejvyšší možné pozici. Na pořadí umístění webu ve výsledcích vyhledávání má vliv mnoho tzv. pozitivních faktorů (v současné době jich existuje například ve vyhledávači Google více než 200) podle kterých vyhledávače řadí výsledky svého vyhledávání. Každý z faktorů má navíc určenu svou váhu, která se v čase mění. Přesný algoritmus pro určování tzv. Page ranku (v případě Googlu) si jednotlivé společnosti přísně střeží a v čase jej mění, ale základní principy zůstávají prakticky pořád stejné. Příkladem těchto faktorů může být například tvar URL, správně volené titulky, popisky, správně strukturovaný text, hustota klíčových slov v obsahu jednotlivých článků apod.

Na druhou stranu existují i tzv. negativní faktory, například podvodné techniky (skrytý text – barva textu je shodná s barvou pozadí na stránce, registrace odkazů do tzv. klikacích farem, maskování – cloaking, podvržení stránek, apod.), jejichž využíváním riskujete různé penalizace, nebo, v horším případě, dokonce i vyřazení z indexu příslušného vyhledávače, což je asi to nejhorší, co se vám může stát, pokud provozujete internetové stránky. Amatérskou optimalizací pro vyhledávače tedy můžete riskovat v extrémním případě úplné znehodnocení webu (někdy i na velmi dlouhou dobu).

Co konkrétně SEO optimalizace zahrnuje

Vlastní SEO optimalizace probíhá v několika na sebe navazujících krocích, které bychom mohli stručně shrnout následujícím způsobem:

  • SEO analýza webových stránek z hlediska optimalizace pro vyhledávače
  • analýza statistik návštěvnosti vašich stránek a jejich katagorií
  • analýza statistik návštěvnosti vašich stránek a jejich katagorií
  • analýza a doporučení vhodných klíčových slov pro Váš web
  • Návrh SEO optimalizace vašich webových stránek pro vyhledávače
  • optimalizace obsahu (textů ve stránce, titulků, doménových textů, HTML tagů)
  • vzájemné provázání (prolinkování) struktury Vašeho webu