Měření efektivity SEO optimalizace

dot_decor.png

Kvalitu a efektivitu provedené SEO optimalizace lze následně měřit různými způsoby. Kritérií, které je třeba ověřit, je celá řada. Namátkou můžeme uvést například výskyt požadovaných klíčových slov v atributu title, správně použití sémantiky a členění textů, vhodně pojmenované obrázky s dobře vyplněnými atributy, hustotu a výskyt klíčových slov, odkazů, kotev apod.

Pro měření kvality SEO optimalizace rovněž využíváme různé analytické nástroje a aplikace. Jedním z nich je i analýza statistik návštěvnosti stránek prostřednictvím aplikace Google Analytics, nástroje Google Search Console, analýzy klikacích map a mnoha dalších nástrojů.