Propagační strategie webu

dot_decor.png

Propagační strategie je soubor technik a opatření, který vede ke zvýšení výkonnosti webu – počtu návštěv a konverzí (splnění stanovených cílů – počty nákupů, registrací, apod.) prostřednictvím vašich webových stránek. Zjednodušeně se dá říct, se jedná o webový marketingový mix, který v dané oblasti povede k maximalizaci počtu návštěvníků a správnému zacílení produktu nebo služby, kterou chcete nabídnout za co možná nejnižší vynaložené prostředky z Vaší strany.

Existuje velké množství nástrojů a technik, které, v závislosti na typu podnikání ukážou na nejlepší nástroje a způsoby, jak se dostat efektivně k Vašim budoucím zákazníkům a zajistit tak konverzi (uzavřený obchod, objednávka, popř. využití nabízené služby). U někoho je, kromě standardní SEO optimalizace, výhodné dát větší důraz na cílený přímý e-mail, pro někoho je vhodnější použít ve větší míře PPC reklamy a/nebo kontextové reklamy a v některých případech je zase vhodnější použít reklamu na sociálních sítích a někde je zase třeba výhodnější inzerovat zcela jiným způsobem a internet třeba nepoužít vůbec.

Vše závisí na Vaší cílové skupině – na chování lidí v této skupině, na jejich zvycích, zálibách, koníčcích apod. Neméně důležitá je také sezónnost (ve kterých ročních obdobích klienti nejvíce využívají vašich služeb) Existuje celá řada nastrojů, která nám tyto skutečnosti pomůže zjistit a lépe pak zacílit samotné nástroje propagace.

Před samotným návrhem optimálního marketingového mixu je vždy nutné nejprve se sejít/popř. si zavolat a popovídat si o vašich službách, co nabízíte, čeho chcete dosáhnout a také o tom, co  vaši klienti využívají, kdo to vlastně je, kam chodí, jaký je jejich průměrný věk, apod. Teprve na základě toho je možné, abych vám navrhl ten správný marketingový mix a abychom se pustili do propagace Vašich služeb či zboží.