SEO analýza webu

dot_decor.png

SEO analýzu webových stránek provádíme zpravidla při rozsáhlejších změnách stávajícího webu nebo jeho kompletním redesignu. Cílem analýzy a návrhu optimalizace je vyhodnocení celkové funkčnosti webu s ohledem na konkrétní, nejčastěji obchodní cíle vlastníka webu.

Předmětem takové analýzy jsou zejména:

  • Cíle samotného vlastníka webu
  • Architektura webu
  • Strukturování informací a obsah
  • Použitelnost a přístupnost webu
  • Technická analýza
  • Návrh SEO optimalizace

Výstupem této analýzy je potom návrh sady opatření, která bezprostředně povedou k celkovému zefektivnění provozu webových stránek, zvýšení jejich návštěvnosti a v konečném důsledku i ke zvýšení objemu realizovaných obchodů či zakázek.