+420 605 236 723   info@vyrobawebu.cz

Po vytvoření kampaní (nastavení klíčových slov, reklamních sestav, platebních kanálů, limitů čerpání) a jejich spuštění je nutné kampaně průběžně sledovat, vyhodnocovat efektivitu použitých klíčových slov, navrhovat a zadávat nová slova, nasazovat tzv. vylučující klíčová slova, neefektivní slova vyřazovat, průběžně aktualizovat ceny za proklik tak, abyste neztratili umístění na předních pozicích a průběžně sledovat výši a způsob čerpání peněžního kreditu.

Ve smluvených intervalech jste potom prostřednictvím podrobných reportů informováni reportů o tom, jak byla kampaň, popř. konkrétní reklamní sestava efektivní, která klíčová slova a jak často byla nejvíce účinná (efektivita zvolených klíčových slov), jaká byla průměrná cena za proklik a o dalších informacích, souvisejících s probíhající kampaní.