Správa PPC kampaně

dot_decor.png

Po vytvoření a nastavení PPC kampaní (nastavení reklamních sestav, reklamních inzerátů, klíčových slov a frází, strategie nabízení cen, nastavení měření konverzí, cílení reklam, limitů čerpání, atd.) a jejich spuštění je nutné kampaně průběžně sledovat, vyhodnocovat efektivitu použitých klíčových slov, navrhovat a zadávat nová slova, nasazovat tzv. vylučující klíčová slova, neefektivní slova vyřazovat a průběžně aktualizovat ceny za proklik tak, abyste neztratili umístění na předních pozicích a průběžně sledovat výši a způsob čerpání peněžního kreditu (cenu za proklik, skóre kvality, atd.).

Ve smluvených intervalech jste potom prostřednictvím podrobných reportů informováni reportů o tom, jak byla kampaň, popř. konkrétní reklamní sestava efektivní, která klíčová slova a jak často byla nejvíce účinná (efektivita zvolených klíčových slov), jaká byla průměrná cena za proklik a o dalších informacích, souvisejících s probíhající kampaní.