Vytvoření PPC kampaně na Facebooku

dot_decor.png

Další velmi zajímavou formou PPC kampaně je varianta realizace kampaně na Facebooku, případně i jiných sociálních sítích, který umožňuje efektivní cílení na vaše zákazníky. Pro vaši lepší představu, co to znamená:

Jste výrobce dětského pudru a z různých důvodů jej jste schopni distribuovat pouze na území  Prahy a Středočeského kraje, takže lze předpokládat, že Vaši cílovou skupinou budou matky ve věku 20-40 let, pocházející z Prahy a Středočeského kraje.

Při definici kampaně na Facebooku tedy zvolíme, že chcete, aby se vaše inzerce zobrazovala pouze ženám ve věkové skupině 20-40 let, nacházejícími se ve stavu „vdaná“ a pocházejícími z Prahy a Středočeského kraje.

Tímto způsobem lze velmi snadno zacílit na skupinu zákazníků, na kterou jste zaměřeni a které se bude inzerce zobrazovat. Dalšími možnostmi nastavení kampaně je segmentace cílové skupiny podle vzdělání, stavu, věku, regionu, atd. Všechny tyto nástroje umožňují velmi efektivní a cílené vynaložení prostředků, určených na propagaci vašich výrobků nebo služeb.