Přístupnost a použitelnost webových stránek

dot_decor.png

Přístupnost a použitelnost webových stránek

Velmi často opomíjeným tématem při tvorbě webových stránek je jejich použitelnost a přístupnost. Nejedná se pouze o čistotu kódu a dodržování stylů, sémantiky apod. ale hlavně o přístupnost a použitelnost z pohledu čtecích zařízení pro postižené, vyhledávačů, mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů) někdy také označované jako bezbariérovost internetových stránek. Jako jeden příklad za všechny lze uvést stránky, na kterých jsou použity flashové animace – flashový prvek je (přestože je na něm i vidět nějaký text) absolutně nepoužitelný z hlediska indexace vyhledávači, pro čtecí zařízení osob se zrakovým postižením a v neposlední řadě je jeho zobrazení problematické i v mobilních prohlížečích. Z tohoto důvodu jsem nikdy ve svých projektech flashové prvky nepoužíval. Pojem přístupné stránky označuje takové stránky, které nekladou překážky v jejich používání handicapovaným uživatelům. Co to přesně znamená se lze dočíst v jedtnotlivých metodikách – WCAG a pravidlech přístupného webu připravených pro účely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Proč je přístupnost stránek tolik důležitá

Zmiňujeme-li handicapované uživatele, nemusíme tím nutně myslet uživatele s nějakým typem tělesného postižení, ale může se jednat také například o technický či znalostní handicap. Obecně lze tyto handicapy sloučit do několika skupin:
  1. Zdravotní předpoklady – jedná se o lidi, kteří hůře vidí, nebo nevidí vůbec, lidi, nebo kteří mají postižení horních končetin, pro nás tolik důležitých pro ovládání klávesnice a myši.
  2. Technické vybavení – někteří uživatelé například nemohou používat myš, používají černobílý monitor, popř. pouze hlasovou čtečku, popř. zobrazují obsah stránek na mobilním telefonu
  3. Softwarové vybavení – existuje mnoho typů a verzí operačních systémů a internetových prohlížečů, pro které je třeba web odladit
  4. Menší zkušenosti s internetem – někteří uživatelé pracují s Internetem pouze vyjímečně a nemají obecně zažité návyky.
  5. Jazykové vybavení – někteří uživatelé ovládají češtinu pouze částečně a zbytečně dlouhá souvětí se spoustou cizích slov jsou pro ně nesrozumitelné
Všichni tito uživatelé mohou mít za určitých okolností problém vnímat obsah webu a ovládat jeho funkčnost. Je důležité si uvědomit, že s některými bariérami na webu může mít problémy až 30% z celkového počtu uživatelů (návštěvníků) webu, kteří by jinak stránky velmi rádi použili a taková ztráta potenciálních klientů už rozhodně není zanedbatelná.

Responzivní web

Pojem Responzívní web znamená, že stránky automaticky poznají, že jsou otevřeny v internetovém prohlížeči mobilu (typicky podle rozlišení obrazovky) a přizpůsobí se velikosti této obrazovky. Blokové prvky na stránkách se seřadí pod sebe a z menu vzniká jakási kostička, která se na dotek rozbalí a zobrazí položky v menu. Na opětovné kliknutí se opět zminimalizuje do kostičky. Na takových stránkách se lze pohybovat pouze posunem nahoru a dolů a není třeba stránky jakkoli zvětšovat, zmenšovat, posunovat, apod.

Fakta na závěr

Pro ilustraci uvádímě na závěr čísla a graf, pocházející z dat Českého statistického úřadu: V ČR žije 1 016 000 osob se zdravotním postižením, což je 9,87 % z celkové populace ČR.
Věkové rozmezí Počet osob se zdravotním postižením v populaci Počet obyvatel k 31. 12. 2006
věk 0-14
46 208
1 479 514
věk 15-29
60 621
2 175 672
věk 30-44
101 331
2 312 929
věk 45-59
245 743
2 195 646
věk 60-74
283 274
1 462 586
věk 75+
276 744
660 842