Důvodů proč si nechat vytvořit a mít vlastní webové stránky je mnoho. Nejpodstatnější z nich jsou:

Úspora nákladů na propagaci firmy

Zkuste si představit co musíte udělat proto, aby se o vás co nejvíce lidí – kolik letáků, billboardů, citylightů musíte nechat vytisknout a vylepit, kolik peněz musíte vynaložit za pronájem reklamních ploch (kde ve většině případů navíc reklama obtěžuje namísto toho, aby konkrétnímu člověku nabídla to, co opravdu potřebuje a hledá). A nyní tyto náklady porovnejte s náklady na výrobu kvalitních a dobře SEO-optimalizovaných webových stránek, na které se návštěvník dostane z přirozených výsledků vyhledávačů (pro vás zdarma) a právě proto, že službu nebo výrobek, který nabízíte právě VY, jej zajímá a hledá jej (a přitom jej od nákupu nebo poptávky dělí několik kliknutí myší).

Jaký je výsledek? Jednoznačně dojdeme k závěru, že úspora nákladů na prezentaci firmy, zboží, či služeb prostřednictvím vytvoření vlastních webových stránek a jejich provozu je obrovská.

Nový marketingový a distribuční kanál, nová pobočka vaší firmy

Internet poskytuje ideální místo pro prezentaci firmy a jejích výrobků či služeb. Správným strukturováním obsahu poskytnete svým návštěvníkům/zákazníkům efektivním způsobem veškeré potřebné informace, které k danému výrobku nebo službě hledají. A nakonec umožníte zájemcům objednání vybraného zboží či služby přímo z pohodlí kanceláře nebo domova. Uvážíme-li, že internet v ČR používá více než 69% populace ve věku 10 a více let a toto číslo neustále roste, dojdeme k závěru, že rozhodnutí, zda-li mít či nemít firemní webové stránky je více než zřejmé.

Graf: Podíl obyvatel v ČR s přístupem k internetu

Podíl obyvatel v ČR s přístupem k internetu

Zdroj: NetMonitor 2013 a ČSÚ 2011

Vzorek obyvatel Počet obyvatel
Populace v ČR 10+ bez přístupu k internetu2 900 000
Populace v ČR 10+ s přístupem k internetu6 500 000

Struktura obyvatel s přístupem k internetu

Graf: Struktura obyvatel s přístupem k internetu

Struktura obyvatel s přístupem k internetu


Věkové rozmezíinternetová populace 10+ (údaje jsou v tisících)reálná populace 10+ (údaje jsou v tisících)
věk 10-14433453
věk 15-241 0921 213
věk 25-341 3651 569
věk 35-441 4931 637
věk 45-541 0091 355
věk 55+1 1143 191

Rychlost a flexibilita

Informace, které se rozhodnete na svých webových stránkách komunikovat, vidí vaši návštěvníci okamžitě po jejich publikaci, nedochází tedy ke zbytečným časovým prodlevám, typickým například pro tisk a distribuci informačních letáků – navíc se tak děje zcela zdarma. Díky použitému redakčnímu systému navíc můžete ušetřit i náklady za aktualizaci stránek externí firmou.

Nepřetržitá provozní doba

Spuštěním vaší webové prezentace získáte plnohodnotnou pobočku firmy, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a která navíc dokáže navíc obsloužit takřka neomezený počet zákazníků najednou.

Žádné regionální omezení

Internet nezná hranice a proto spuštěním internetových stránek ve více jazykových verzích automaticky překročíte hranice Vašeho státu a prezentujete své zboží nebo služby v zahraničí.

Úspora nákladů na tisk a distribuci firemních dokumentů

Váš web může kromě jiného sloužit jako místo pro uložení a sdílení firemních dokumentů (obchodních podmínek, reklamačního řádu, ceníků, manuálů, postupů, „nejčastějších dotazů“, apod.). Zároveň mohou webové stránky sloužit pro sdílení interních firemních dokumentů například v heslem chráněné části webu. Způsobů využití je i v tomto směru mnoho, vždy záleží na konkrétním oboru činnosti dané firmy.

Provádění vlastních průzkumů trhu

Vyhodnocováním statistik návštěvnosti, tvorbou anket nebo dotazníků ve formě formulářů můžete sami zjišťovat, o jaké služby či výrobky mají zákazníci největší zájem, jak jsou spokojeni s poskytovanými službami, co by chtěli v budoucnu změnit, doplnit, vylepšit, apod.

Možnost informování registrovaných návštěvníků o novinkách a akcích prostřednictvím e-mailového zpravodaje (Newsletter)

Jedním z mnoha rozšíření, které nabízíme, je možnost informovat své zákazníky o novinkách a akcích prostřednictvím e-mailového Newsletteru, který máte možnost odesílat registrovaným zákazníkům přímo z prostředí redakčního systému. Za používání této služby neplatíte nic – odesílání je zcela zdarma. Druhou a propracovanější variantou je potom přejít na externí mailingový systém, který umožňuje ještě lepší správu adres, a má i vylepšené možnosti sledování úspěšnosti mailingu, důvodů nedoručení, odhlášení, a mnoho dalších.