+420 605 236 723   info@vyrobawebu.cz

Další velmi zajímavou formou PPC kampaně je varianta realizace kampaně na Facebooku, který umožňuje efektivní cílení na vaše zákazníky. Pro vaši lepší představu, co to znamená:

Jste výrobce dětského pudru a z různých důvodů jej jste schopni distribuovat pouze na území  Prahy a Středočeského kraje, takže lze předpokládat, že Vaši cílovou skupinou budou matky ve věku 20-40 let, pocházející z Prahy a Středočeského kraje.

Při definici kampaně na Facebooku tedy zvolíme, že chcete, aby se vaše inzerce zobrazovala pouze ženám ve věkové skupině 20-40 let, nacházejícími se ve stavu „vdaná“ a pocházejícími z Prahy a Středočeského kraje.

Tímto způsobem lze velmi snadno zacílit na skupinu zákazníků, na kterou jste zaměřeni a které se bude inzercezobrazovat. Dalšími možnostmi nastavení kampaně je segmentace cílové skupiny podle vzdělání, stavu, věku, regionu, atd. Všechny tyto nástroje umožňují velmi efektivní vynaložení prostředků, určených na propagaci vašich výrobků nebo služeb.