Při vytvoření PPC kampaně je třeba nejprve stanovit limity – rozpočet a intenzitu čerpání prostředků v průběhu trvání kampaně, maximální cenu za proklik (CZP), rozsah kampaně (kolik bude reklamních sestav), rozsah poskytovatelů (v současné době u nás máme tři klíčové poskytovatele těchto služeb – služby Sklik, Etarget a Google Adwords)

Co je to reklamní sestava

Zjednodušeně lze říci, že reklamní sestavou rozumíme právě jeden inzerát, který vytvoříme v rámci celé kampaně. Pokud firma nabízí více služeb, nebo více výrobků, lze pro každý z nich vytvořit samostatnou reklamní sestavu s vlastními klíčovými slovy.

Cena za vytvoření PPC kampaně se odvíjí od několika faktorů:

  • počtu požadovaných reklamních sestav (pro každý výrobek nebo službu je možné vytvořit jednu reklamí sestavu)
  • počtu zvolených reklamních systémů (Sklik, Etarget, AdWords)
  • analýzy a návrhy vhodných klíčových slov pro konkrétní obchodní případ