Jaký je postup při tvorbě webových stránek?

dot_decor.png

Výroba webových stránek, které mají plnit požadavky na úspěšný web se skládá z několika na sebe navazujících fází, přičemž každá z nich hraje v celkovém procesu tvorby webu důležitou roli a nelze ji vynechat nebo přeskočit:

  1. Úvodní analýza
  2. Vytvoření časového plánu a rozpočtu projektu
  3. Návrh architektury webu
  4. Návrh grafického designu webové prezentace
  5. Kódování webových stránek
  6. Schválení a uvedení webových stránek do provozu

—————

Úvodní analýza

Při úvodní analýze si nejprve řekneme, jaké jsou vaše představy a funkční požadavky na vaši webovou prezentaci, řekneme si něco o cílové skupině vašich zákazníků/návštěvníků, o cílech Vašeho projektu, požadavcích na rozsah (velikost) webové prezentace, vašich představách o grafice a o tom, jaké služby a funkčnosti by vaše webová prezentace měla poskytovat.

Vytvoření časového plánu a rozpočtu projektu

Na základě výstupů z úvodní části – analýzy – vytvoříme časový plán realizace projektu a jeho rozpočet.

Návrh architektury webu

Pro vytvoření úspěšného webu je potřeba v počáteční fázi správně a účelně navrhnout jeho optimální architekturu. Architekturou webu nazýváme celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií webových stránek, jejich logické uspořádání a celkové uspořádání informací v rámci webu (od obecných k detailním), vzájemnou provázanost informací, vhodně pojmenované odkazy – to vše ve svém důsledku ovlivňuje přehlednost webových stránek, jejich použitelnost a poskytuje základ pro zajištění následné kvalitní optimalizace pro vyhledávače.

Návrh grafického designu webové prezentace

V této fázi tvorby webu vyrobím grafický návrh nových webových stránek. Při tvorbě návrhu webu si stanovíme případná omezení, se kterými budu při návrhu designu pracovat a řídit se jimi – může se přitom jednat například o cílovou skupinu návštěvníků, firemní barvy a loga (respektuji Váš corporate design), případě mi váš grafik, pokud již s některým spolupracujete, dodá potřebné grafické podklady pro nové stránky.

Kódování webových stránek

V další fázi probíhá kódování stránek. Správné kódování stránek (používání validního kódu HTML5 a CSS3) má vliv na správné zobrazení webových stránek v jednotlivých typech a verzích internetových prohlížečů, v mobilních zařízeních a jejich prohlížečích, přístupnost pro hlasové čtečky tělesně postižených lidí a v neposlední řadě také ovlivňují přístupnost webu pro vyhledávače.

Schválení a uvedení webových stránek do provozu

Po fázi kódování je web vystaven na testovací prostředí, umístěném na testovací doméně na mém serveru a následuje akceptační fáze. Během této fáze je web testován z pohledu funkčností, provádějí se zde i obsahové korektury, apod. V této fázi je k webové prezentaci znemožněn přístup vyhledávačů tak, aby její obsah nemohl být naindexován a nezobrazoval se ve výsledcích vyhledávání například Googlu. Po schválení webu z vaší strany a obdržení platby na náš účet dojde ke spuštění webu do ostrého provozu – jeho umístění (migrace) na Váš hostingový server, uvolnění k indexaci vyhledávačům a jeho registraci ve vyhledávačích.

Po uvedení stránek do provozu poskytuji na základě samostatné smlouvy další podporu ve formě Správy a aktualizace stránek.