Redesign webových stránek

dot_decor.png

V  případě tzv. redesignu webových stránek, se kterým se setkáváme při požadavku klienta na celkovou modernizaci a optimalizaci webových stránek, nejde pouze o změnu grafického vzhledu stávajícího webu, ale především o revizi jeho architektury, struktury a přístupnosti informací, celkové použitelnosti webu z pohledu návštěvníka (klienta), a v neposlední řadě také o nastavení a správnou SEO optimalizaci pro vyhledávače.  Vstupem pro redesign internetových stránek je výsledek auditu – SEO analýzy webových stránek. Výstupem potom může být, v závislosti na výsledcích auditu a dohodě, buď částečný nebo úplný redesign vašich stránek.

Částečný redesign internetových stránek

Částečný redesign představuje drobné změny ve stávající prezentaci, kdy audit pouze identifikoval potřebu úpravy stávajících textů z hlediska SEO optimalizace.

Úplný redesign internetových stránek

Potřeba úplného redesignu webu vzniká zpravidla tehdy, jsou-li výstupy z auditu internetových stránek natolik závažné, že je třeba přikročit v podstatě k výrobě nového webu. Důvodů, kdy je třeba přikročit k úplnému redesignu stávající prezentace a tím prakticky tvorbě nového webu může být hned několik:

  • Čistě vaše potřeba a požadavek na vytvoření nového webu s novým grafickým designem za použití nejmodernějších technologií (HTML5, CSS3).
  • Zastaralé a nevyhovující technologie (špatný přístup pro vyhledávací roboty, nečitelné technologie Flash, nekompatibilita s některým z moderních typů prohlížečů typu Firefox, Chrome, IE, Safari, Opera, apod.).
  • Špatná použitelnost a přístupnost webu (špatná architektura webu, struktura prezentovaných informací, nečitelnost webu v různých typech prohlížečů a mobilních zařízení, čtecích zařízení pro tělesně postižené, apod.).
  • Požadavek na zavedení redakčního systému – CMS (Content Management System – systém pro správu obsahu)