Struktura webu

dot_decor.png

Při přípravě nových webových stránek je velmi důležité si správně promyslet strukturu a obsah budoucího webu. Tématem dnešního dílu bude právě struktura, o obsahu budeme hovořit v příštím dílu.

Struktura webu je základní stavební kámen pro obsah, který se do stuktury zasadí v následujícím kroku. Struktura by měla uživateli jednoduchou a srozumitelnou cestou nabídnout/zprostředkovat produkt či službu, kterou hledá. Při jejím vytváření je třeba zároveň zohlednit několik věcí:

  • cílovou skupinu (budeme používat v názvech odborné termíny, nebo lidovější jazyk?)
  • oborové termíny a klíčová slova (o kterých přepokládáme, že je budou naši návštěvníci hledat)
  • jednoduchost a intuitivnost

Všechny tyto aspekty hrají roli při vytváření základní struktury stránek. To je také jedna ze základních věcí, kterou potřebuje člověk,  který Vám bude stránky vytvářet, mít k dispozici.

V jakém nástroji lze strukturu vytvořit?

Strukturu můžete vytvořit prakticky v jakémkoli nástroji (Word, Excel, Malování, apod.). Některé nástroje jsou však pro vizualizaci vhodnější. Já osobně preferuji nástroj Xmind, který je k dispozici zcela zdarma, a dále potom kancelářské aplikace, jako např. Word nebo Excel.

Na níže uvedených třech příkladech struktury hotelového webu vidíte konkrétní příklady vytvoření struktury webu:


Struktura webu, vytvořená v aplikaci Word

struktura webu, vytvořená v excelu

Pro zpracovatele webových stránek jsou tyto formy ideální – velmi jednoduše z nich lze vyčíst, jak mají být jednotlivé sekce řazeny a co mají obsahovat. Práce s vytvářením menu je tak pro zpracovatele jednodušší a ve finále i méně časově náročnější.

Závěrem

Jaké jsou tedy hlavní zásady při vytváření navigačního menu stránek? Shrneme je v následujících bodech:

  • Vypracování navigace v elektronické podobě (k vypracování použijte Word, Excel, Xmind, apod.)
  • Při vypracování zohlednit cílovou skupinu
  • Použít produktová klíčová slova
  • Jednotlivé navigační úrovně by neměly sahat příliš „hluboko“, aby se v nich návštěvník mohl orientovat (ideálně max. 3 úrovně).

Pokud jste vše zvládli, gratuluji – můžete postoupit zase o krok dál!

Sdílejte tento článek!