8 trendů webdesignu v roce 2022 a výhled na rok 2023

dot_decor.png

V roce 2022 pokračoval důraz na uživatelský zážitek (UX – User Experience) a vytváření webových stránek, které nejenže jsou vizuálně atraktivní, ale také snadno použitelné.

Podle různých statistik – například NetMonitoru – navíc dále rostl počet uživatelů, kteří na webové stránky přistupují prostřednictvím svých mobilních zařízení. To je logické, protože chytrý telefon mají lidé neustále při sobě a mohou tak kdykoli a cokoli vyhledat (například i hlasem) – ať už je to spoj MHD, otevírací doba obchodu, navigační pokyny, nebo řešení jakéhokoli dalšího problému.

To ve svém důsledku znamená větší důraz na věc, které říkáme responzivní design, který umožňuje prohlížení webových stránek na více zařízeních s různou velikostí obrazovky, a na zajištění snadného vyhledávání a navigace v obsahu. Pokračoval také trend zjednodušování designu webových stránek tak, aby byly více přehledné a přímočařejší.

Mezi hlavní trendy webdesignu pro rok 2022 tak patřily:

 1. Minimalistický design
 2. Používání bílého prostoru (větší mezery v textu – vizuální oddělování prvků)
 3. Plochý design
 4. Responzivní design
 5. Jednostránkové webové stránky
 6. Příběhové webové stránky
 7. Paralaxní skrolování (posuv stránkami, kde mají obrázky nebo grafika na pozadí jinou rychlost než text v popředí, nebo jsou fixně zastavené)
 8. Animované prvky

Jaké budou trendy webového designu v roce 2023?

To je otázka, kterou si klade mnoho designérů a firem při vstupu do nového roku. Existuje několik věcí, které můžeme předpovědět s jistotou. Zaprvé se domnívám, že ve webovém designu bude pokračovat posun k jednoduchosti a minimalismu. Tento trend trvá již několik let a věřím, že bude pokračovat i nadále, protože lidé stále více oceňují jednoduchost a efektivitu při práci s internetem. Za druhé si myslím, že v roce 2023 bude responzivní design ještě důležitější než byl v letošním roce. S rostoucí oblibou mobilních
zařízení je nezbytné, aby byly webové stránky navrženy tak, aby byly přístupné a snadno použitelné na těchto menších obrazovkách. Podle Wikipedie dokonce počet mobilních zařízení v drtivé většině zemí vysoce převyšuje počet obyvatel. V neposlední řadě se domnívám, že v oblasti webového designu bude kladen větší důraz na personalizaci a přizpůsobení. S tím, jak se svět stává propojenějším, lidé hledají způsoby, jak své online zážitky učinit jedinečnějšími a přizpůsobit je svým individuálním potřebám. To je jen několik z trendů webového designu, které budou podle mého názoru v roce 2023 silné.

Mezi hlavní trendy v oblasti webového designu v roce 2023 tedy budou patřit:

 1. Virtuální realita a rozšířená realita
 2. Používání chatbotů
 3. Častější používání pohyblivého uživatelského rozhraní (UI – user
  interface)
 4. Trend k minimalističtějším designům
 5. Používání mikrointerakcí
 6. Používání výraznějších a živějších barev
 7. Používání ilustrací a grafiky

A jaký názor máte Vy?

Sdílejte tento článek!